Εγκαταστάσεις

ΕγκαταστάσειςΟι κύριες εγκταταστάσεις του Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας βρίσκονται Γεωργιάδου και Ολύμπου 1 στη Λάρισα.
Πιο κάτω φαίνεται ένα σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και ένα σχεδιάγραμμα των γραφείων Διοίκησης.

Κύριες Εγκασταστάσεις

Γραφεία Διοίκησης (1ος όροφος)