Έκτακτα Δρομολόγια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
12:00΄ 17:30΄

                                                                                          

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 11:00
15:00 17:00

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 07:00 07:00 07:00
09:00 09:00 09:00 09:00
13:00 13:00 13:00 13:00
14:30 14:30 14:30 14:30

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:30 07:00 09:00 09:30
07:00 08:30 13:00 13:30
09:00(ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 09:30 17:00 17:30
12:00 13:30
14:00 14:30
15:00(ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 15:30
16:00(ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 16:30
18:00(ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 18:30

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
12:00 (Μ.Μ) 09:00 (Μ.Μ) 12:00 (Μ.Μ) 09:00 (Μ.Μ)
18:00 (Μ.Μ) 14:30 (Μ.Μ) 18:00(Μ.Μ) 14:30 (Μ.Μ)

ΑΓΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 08:00 09:30 10:15
14:00 15:00 14:30 16:00
17:00 18:00

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

 ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:30 07:30 08:45 09:45
14:00 15:00 15:00 16:00
17:00 18:00

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:30(ΑΡΙΣΤΕΑ) 07:00 10:00 10:30
07:30 (ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ) 08:30 13:30 14:30
09:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 09:20 (ΤΥΡΝΑΒΟΣ) 16:00 16:30
13:30(ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ) 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
15:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 15:20 (ΤΥΡΝΑΒΟΣ)
16:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 16:20 (ΤΥΡΝΑΒΟΣ)
18:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 18:20 (ΤΥΡΝΑΒΟΣ)

ΓΟΝΝΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 (ΤΕΜΠΗ) 08:15 (Ν.Γ) 08:45 (ΤΕΜΠΗ) 09:30 (Ν.Γ)
13:30 (Ν.Γ) 14:00 (ΤΕΜΠΗ) 14:00 (Ν.Γ) 14:30 (ΤΕΜΠΗ)
16:00 (Ν.Γ) 17:00 (Ν.Γ)

 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) 08:00 10:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) 10:45
14:30 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) 15:00 1430 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) 15:00
18:00 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) 18:30

ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ
08:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 09:30 (ΟΣΣΑ) 09:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 10:15 (ΟΣΣΑ)
13:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ) 13:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:15 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 16:30 (ΟΣΣΑ)

0