Έκτακτα Δρομολόγια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00΄ **                      10:00΄      (EXPRESS)
12:00΄ *    (EXPRESS) 13:00΄ ____________
15:00΄      (EXPRESS) 15:30΄**   (EXPRESS)
18:00΄ ____________ 17:30΄*     (EXPRESS)

* Διώροφο
** Διώροφο Μόνο Παρασκευή & Κυριακή

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 09:00
10:30 13:00
14:30 17:00
18:00 20:30

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
5:30 5:30 7:00 7:00
6:45 6:45 8:30 8:30
7:30 7:30 10:00 10:00
9:00 9:00 11:30 11:30
10:30 10:30 13:00 13:00
12:00 12:00 14:30 14:30
13:15 13:15 15:30 15:30
14:30 14:30 17:00 17:00
15:30 15:30 19:00 19:00
17:30 17:30 21:00 21:00
19:30 19:30
21:00 21:00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ
7:05 6:00
9:15 8:10
10:30 10:30 & Σ/Κ
14:30 13:00
16:00 14:30
16:45 ΜΟΝΟ Σ/Κ 18:30
20:30
ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
6:30 6:30
9:00 8:15
12:00 10:00
14:00 12:00
16:00 14:30
17:00 17:00
19:30 19:00

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
5:30 8:15
7:15 10:00
11:00 12:00
12:45 16:00
15:00 19:00
18:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:45
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:15

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
6:45  Μ. ΔΟΜ. 9:00
13:00 14:00  Μ. ΔΟΜ.
16:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
6:30 ΕΩΣ ΑΡΙΣΤ. 8:30
9:00 9:30
10:00 10:30
11:30 12:00
13:00 15:00 ΑΠΟ ΑΡΙΣΤ.
16:00 16:30
19:00 19:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:30
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:00

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
6:30 8:15
10:00 11:00
13:00 15:30
15:30 17:00
18:00*** 19:00****
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 22:00
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:30

*** ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΙΤΕΑ-ΓΟΝΝΟΙ

**** ΓΟΝΝΟΙ-ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
6:50 8:15 ΜΟΝΟ  ΠΛΑΤΥΚ.
9:00 8:30*****
13:00 ΑΠΟ ΓΑΛΗΝ. 9:30
13:00 ΑΠΟ ΧΑΛΚΗ 15:00
16:00 16:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:30
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:00

*****  ΧΑΛΚΗ – ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ
7:10 8:15
8:45 9:30
13:00 13:45
15:30 16:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 22:00
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:30

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
6:00 6:30
8:15 8:00
09:30 8:45
11:00 10:00
12:00 11:30
13:00 13:30
15:00 15:30
17:00 17:30
19:00 19:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
5:30 6:30
6:45 Μ. ΚΡ-ΕΥΥΔΡ. 8:15
12:00 10:00
15:00 15:00
21:00 22:00

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
8:00 8:15
12:00 12:15
15:30 15:45