ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προτιθέμεθα να αναθέσουμε με σύμβαση έργου την πρακτόρευση του πρακτορείου μας στην Αγιά.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία μας, στην οδό Ολύμπου και Γεωργιαδου,Λάρισα ή στο e-mail: ktelgram@otenet.gr ή στο FAX : 2410-254281

Τηλ.Επικοινωνιας:2410-567613

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ