ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ktel-simantika

Το Διοικητικό Συμβούλιο  στην  245/12-3-2020 συνεδρίαση του αποφάσισε την ανάκληση της έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης τις  31 Μαρτίου  2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ καθώς και της επαναληπτικής της .Οι κύριοι Μέτοχοι θα ειδοποιηθούν εκ νέου με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης.

                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                               ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ