ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Στελέχους Πληροφορικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης Στελέχους Πληροφορικής

ktel-simantika

 

                          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

                             Πρόσληψης Στελέχους Πληροφορικής

          To ΚΤΕΛ Λάρισας ΑΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος Πληροφορικής για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Κινήσεως του με τα εξής προσόντα :

  1. Πτυχιούχος ΑΕΙ (δεκτά τα παρακάτω πτυχία):

Α) Πληροφορικής

Β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Γ)Πληροφορικής και Τηλεματικής

Δ) Επιστήμης Υπολογιστών

  1. Ηλικία 25 έως 35 ετών
  2. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.(΄Aνδρες)
  3. Γνώση αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Lower Michigan (ECCE) = B2 = Καλή Γνώση Αγγλικών
  4. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με φωτογραφία, και αντίγραφο/α πτυχίου/ων, σπουδών στη Διεύθυνση:Γεωργιάδου και Ολύμπου στην Γραμματεία ή στο e-mail: ktelgram@otenet.gr μέχρι την Παρασκευή 30-10-2020. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

 

 

Ο Προέδρος του Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ