ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αύξηση των τοπικών δρομολογίων από το Σάββατο του Λαζάρου 24 Απριλίου 2021 έως την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου 2021 .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αύξηση των τοπικών δρομολογίων από το Σάββατο του Λαζάρου 24 Απριλίου 2021 έως την Κυριακή του Θωμά 9 Μαΐου 2021 .

ktel-simantika

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟ 26/4/2021 ΕΩΣ 29/4/2021 ΚΑΙ 5/5/2021 ΕΩΣ 7/5/2021

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:30 07:00
07:30 08:00
09:00 08:30
11:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 09:30
13:00 11:30
14:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 13:30
15:00 15:00
16:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 15:30
17:00 16:30
18:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 17:30
20:30 19:00
21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
13:00 (Μ.Μ.) 09:00 (Μ.Μ.)
18:00 (Μ.Μ.) 15:30 (Μ.Μ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 08:00
13:30 15:00
15:00 17:00
20:30 21:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:30 07:30
09:00 10:00
15:00 16:00
20:30 21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:15 (ΒΡΥΟΤ.) 07:00
06:30 (ΑΡΙΣΤΕΑ) (ΒΡΥΟΤ.) (ΡΟΔ.-ΔΕΛ.-ΑΡΓ.) 08:30
08:00 (ΒΡΥΟΤ.) 09:30
09:00 (ΒΡΥΟΤ.) 11:20
11:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 14:50
13:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) (ΡΟΔ.-ΔΕΛ.-ΑΡΓ.) 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
14:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 16:20
16:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 18:50
18:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 21:00
20:30 (ΒΡΥΟΤ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 (ΤΕΜΠΗ) 08:15 (Ν.Γ.)
12:30 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ.)
15:30 (ΤΕΜΠΗ) 17:00 (Ν.Γ.)
20:30 (Ν.Γ.) 21:00 (Ν.Γ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 08:00
11:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 11:30
13:15 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.-ΓΛΑΥΚ.) 14:00
14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 15:00
16:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥΚ.-ΧΑΛΚ.) 16:45
20:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.-ΓΛΑΥΚ.) 21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:30 (ΟΣΣΑ)
13:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:00 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 16:30 (ΟΣΣΑ)
20:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:45 06:45
09:00 09:00
13:00 13:00
14:30 14:30
17:30 17:30
19:00 19:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
07:25 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
13:00 13:30 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
08:30 08:45
14:00 14:15

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  8/5/2021 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
08:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 08:30
09:00 09:30
14:00 14:30
17:00 17:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
13:00 (Μ.Μ.) 09:00 (Μ.Μ.)
18:00 (Μ.Μ.) 14:30 (Μ.Μ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
08:30 09:15
14:30 16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
08:00 09:00
15:00 16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
08:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 08:20
10:00 10:30
13:30 14:30
16:00 16:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:30 (ΤΕΜΠΗ) 08:15 (Ν.Γ.)
13:00 (Ν.Γ.) 13:30 (ΤΕΜΠΗ)
15:30 (Ν.Γ.) 16:00 (Ν.Γ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
10:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚΗ) 10:45
14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥ.) 15:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
08:15 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 09:15 (ΟΣΣΑ)
14:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:15 (ΟΣΣΑ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:45 06:45
09:00 09:00
13:00 13:00
14:30 14:30
17:30 17:30
19:00 19:00

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 9/5/2021

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 09:30
11:00 11:30
13:00 13:30
15:00 15:30
18:00 18:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
13:00 (Μ.Μ.) 09:00 (Μ.Μ.)
18:00 (Μ.Μ.) 14:30 (Μ.Μ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
09:30 10:15
14:30 15:15
18:00 18:45
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
08:45 09:45
14:30 15:30
18:00 19:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
10:00 10:30
14:00 14:30
16:00 16:30
18:00 18:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
08:45 (ΤΕΜΠΗ) 09:30 (Ν.Γ.)
14:00 (Ν.Γ.) 14:30 (ΤΕΜΠΗ)
18:00 (Ν.Γ.) 18:30 (Ν.Γ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
10:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚΗ) 10:45
14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥ.) 15:00
18:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥ.) 18:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 10:00 (ΟΣΣΑ)
13:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ)
18:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 18:45

 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2410-56.76.00

 

 

 

 

                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ