Προσθήκη νέων δρομολογίων στο Τοπικό Δίκτυο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Προσθήκη νέων δρομολογίων στο Τοπικό Δίκτυο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

ktel-simantika

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Προσθήκη νέων δρομολογίων στο Τοπικό Δίκτυο.

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ   Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι σεβόμενοι τια ανάγκες του καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 προστίθενται πολλά δρομολόγια στο Τοπικό Δίκτυο και τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΡΔΙΚ. 06:30
06:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 07:00
06:30
06:45 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.
07:30 08:00
08:15 08:45
08:45 09:15
09:30 10:00
11:00 11:30
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 13:30
14:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 14:30
14:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. 15:00
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 17:30
18:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 19:00
20:00 20:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. 22:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 06:00 Μ. ΔΟΜ.
06:45 Μ. ΔΟΜ. 08:30
11:00 10:00
13:00 13:15 Μ. ΔΟΜ.
14:00 Μ. ΔΟΜ. 14:00 Μ. ΔΟΜ.
15:00 15:30
18:00 Μ. ΔΟΜ. 17:00
19:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 06:30
07:15 08:00
09:30 09:00 (ΑΕΤΟΛΟΦΟ-ΑΝΑΒΡΑ)
12:00 (ΑΕΤΟΛΟΦΟ-ΑΝΑΒΡΑ) 12:00
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 15:00 (ΑΕΤΟΛΟΦΟ-ΑΝΑΒΡΑ)
15:00 17:15
18:00 (ΑΕΤΟΛΟΦΟ-ΑΝΑΒΡΑ) 19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:45
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00
13:30 16:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15
06:45 08:15
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 09:45
11:00 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ.
12:00 15:15
15:00 19:00
18:00 22:00
21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:50 06:15
06:20 ΕΡΓ. ΚΑΤ. 07:00
06:30 (ΑΡΙΣΤΕΑ) ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ 08:30
07:00
09:00 09:30
10:00 10:30
11:30 12:00
12:30 14:30
13:30 ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
14:30 ΤΥΡΝ
16:00 16:30
18:00 18:30
19:30 ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ 20:15
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΤΥΡΝ 21:30 Μ. ΤΥΡΝ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΤΥΡΝ 22:00 Μ. ΤΥΡΝ.
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 (Ν.Γ.) 06:15 (Ν.Γ.)
07:15 (Ν.Γ.) 08:15 (Ν.Γ.)
10:00 (ΤΕΜΠΗ) 10:45 (Ν.Γ.)
12:30 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ.)
15:30 (ΤΕΜΠΗ) 17:00 (Ν.Γ.)
18:00 (Ν.Γ.) 18:30 (ΤΕΜΠΗ)
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (Ν.Γ.) 21:30 (ΤΕΜΠΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (Ν.Γ.) 22:00 (ΤΕΜΠΗ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 07:50 (ΠΛΑΤΥΚ.)
07:00 (ΧΑΛΚ.) 08:00 (ΛΑΡΙΣΑ)
09:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 09:30
12:45 (ΓΛΑΥ.-ΝΑΜ.) 14:00
13:15 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.)
14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 15:00
16:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) 16:45
19:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 20:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.-ΓΛΑΥ.) 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.-ΓΛΑΥ.) 22:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:35 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 06:30 (ΟΣΣΑ)
06:30 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:00 (ΟΣΣΑ)
07:15 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) (ΚΥΨ.) 09:30 (ΟΣΣΑ)
11:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ)
13:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:00 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 16:30 (ΟΣΣΑ)
18:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 22:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 22:30