Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών