ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Κ.Τ.Ε.Λ ενδιαφέρεται να προσλάβει :

 

 

Εισπράκτορες μερικής απασχόλησης για τη θερινή περίοδο 2021.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 

-Ηλικία 20-45

-Απόφοιτοι/ες Λυκείου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα στη

 

Γραμματεία μας ή στο e-mail του ΚΤΕΛ:ktelgram@otenet.gr , έως και την

 

Παρασκευή  25/6/2021.

 

 

 

Τηλ.Επικοινωνίας: 2410-567613.

 

 

 

                                                                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                         ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ