ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ   Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΡΔΙΚ. 06:30
06:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 07:00
06:30 08:10
06:45 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 08:45
08:15 09:15
08:45 10:00
09:30 11:30
11:00 13:30
12:00 14:30
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 15:00
14:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 15:30
14:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. 16:30
15:00 17:30
16:00 19:00
17:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 20:30
18:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.  
20:00  
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. 22:00
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 06:00 Μ. ΔΟΜ.
06:45 Μ. ΔΟΜ. 08:30
11:00 10:00
13:00 13:15 Μ. ΔΟΜ.
14:00 Μ. ΔΟΜ. 14:00 Μ. ΔΟΜ.
15:00 15:30
18:00 Μ. ΔΟΜ. 17:00
  19:30
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00  
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30  
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 06:30
07:15 08:00
09:30 09:00 (ΑΕΤ.-ΑΝΑΒΡΑ)
12:00 (ΑΕΤ.-ΑΝΑΒΡΑ) 12:00
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 15:00 (ΑΕΤ.-ΑΝΑΒΡΑ)
15:00 17:15
18:00 (ΑΕΤ.-ΑΝΑΒΡΑ) 19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:45
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:15
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00
13:30 16:15
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15
06:45 08:15
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 09:45
11:00                        13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ.
12:00 15:15
15:00 19:00
18:00 22:00
21:00  
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:50 06:15
06:20 ΕΡΓ. ΚΑΤ. 07:00
06:30 ΑΡ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 08:30
07:00 09:30
09:00 10:30
10:00 12:00
11:30 14:30
12:30 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
13:30 Ε.Κ.-ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 16:30
14:30 ΤΥΡΝ 18:30
16:00 ΕΡΓ. ΚΑΤ. 20:15
18:00  
19:30 ΡΟΔ-ΔΕΛ.  
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΤΥΡΝ 21:30 Μ. ΤΥΡΝ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΤΥΡΝ 22:00 Μ. ΤΥΡΝ.
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 (Ν.Γ.) 06:15 (Ν.Γ.)
07:15 (Ν.Γ.) 08:15 (Ν.Γ.)
10:00 (ΤΕΜΠΗ) 10:45 (Ν.Γ.)
12:30 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ.)
15:30 (ΤΕΜΠΗ) 17:00 (Ν.Γ.)
18:00 (Ν.Γ.) 18:30 (ΤΕΜΠΗ)
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (Ν.Γ.) 21:30 (ΤΕΜΠΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (Ν.Γ.) 22:00 (ΤΕΜΠΗ)
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 07:50 (ΠΛΑΤΥΚ.)
07:00 (ΧΑΛΚ.) 08:00 (ΛΑΡΙΣΑ)
09:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 09:30
12:45 (ΓΛΑΥ.-ΝΑΜ.) 14:00
13:15 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.)  
14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 15:00
16:00 (ΠΛ.-ΓΛ.-ΧΑΛΚ.) 16:45
19:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 20:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (ΠΛ.-ΧΑΛΚ.-ΓΛ.) 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (ΠΛ.-Χ.-ΓΛ.) 22:00
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:35 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 06:30 (ΟΣΣΑ)
06:30 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:00 (ΟΣΣΑ)
07:15 (ΟΣ.)(ΕΛ.)(Κ.) 09:30 (ΟΣΣΑ)
11:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛ.) 14:00 (ΟΣΣΑ)
13:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛ.) 15:00 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛ.) 16:30 (ΟΣΣΑ)
18:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛ.) 19:00  
   
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛ.) 22:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛ.) 22:30
   
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 05:30
06:45 06:45
09:00 09:00
11:00 11:00
13:00 13:00
14:30 14:30
15:30 15:30
17:30 17:30
19:30 19:30
21:00 21:00
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00        08:00 (ΑΠΟ ΚΟΙΛ.)
15:00 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ)  
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
07:25 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤ.)
13:30 14:15 (ΑΠΟ ΠΛΑΤ.)
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00 (ΑΝΤ. ΕΛΑΣ.)
13:00 (ΑΝΤ. ΕΛΑΣ.) 15:00
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 07:30
12:30  
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:30 06:45
08:00 07:45
14:00 08:15
  14:15
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΥΤΣΑ ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:15
14:30 16:00
   
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 08:00
13:00 15:00

 

 

 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 56.76.00

www.ktellarisas.gr

 

 

 

                                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ