ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55286/31/Β/03/27 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ΄αριθ : 295/ 3-6-2022 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το Kαταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΄ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ΄ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της έδρας της Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00΄.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις στο ζήτημα του ταμειακού ελλείμματος του ταμία Παναγιώτη Κατσιφώτη.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ