ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022

ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022

 

Προς

άπαν το προσωπικό

Θέμα: Χορήγηση έκπτωσης 50% στους Αναπληρωτές Καθηγητές και Δασκάλους .

Σας  γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από  σήμερα Τετάρτη  24-8-2022 έως και την Παρασκευή  30-9-2022  χορηγούμε έκπτωση 50% σους Αναπληρωτές Καθηγητές και Δασκάλους  με την επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης της πρόσληψης τους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα  για όλους τους προορισμούς.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ