ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΣΟ 2022-2023

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΣΟ 2022-2023

Προς

τους Εκδότες- τους Πράκτορες

και άπαν το Προσωπικό

 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την ισχύ των  πάσο της σχολικής χρονιάς 2022-2023:

1)Οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες  των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι  θα ισχύουν  ανάλογα με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται   κάτω από τη φωτογραφία του δικαιούχου.       Επίσης,  μέχρι τις 30  Νοεμβρίου 2022  για τους  νέους  φοιτητές (πρωτοετείς) μπορείτε να δέχεστε   βεβαίωση  της σχολή τους ή την αίτηση τους από τη σχολή (τυπωμένη από το INERNET)  ή τη βεβαίωση επιτυχίας από τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2022 μαζί με την αστυνομική τους   ταυτότητα .

2)Όσοι μαθητές μετακινούνται με τα Ειδικά Μαθητικά Δελτία χρώματος ¨ΓΑΛΑΖΙΟ ¨ δεν θα καταβάλουν εισιτήριο εφόσον είναι θεωρημένα για πρωί ή απόγευμα, αντίστοιχα. Θα καταβάλλουν 50% της αξίας των εισιτηρίων όταν θα μετακινούνται  Σάββατο και   Κυριακή .

3)Τα υπόλοιπα μαθητικά δελτία για τη χρονιά 2022-2023 είναι χρώματος ¨ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ¨  με  50% έκπτωση ,εφόσον είναι θεωρημένα στην πίσω πλευρά από τη Γραμματεία μας.  Αυτό ισχύει για κάθε ημέρα της εβδομάδας και Σάββατο και Κυριακή .

4)Τέλος , χορηγείται στους φοιτητές των ΙΕΚ για τη χρονιά 2022-2023 χρώματος ¨ΓΚΡΙ¨ με  25%  έκπτωση εφόσον είναι θεωρημένα στην πίσω πλευρά από τη Γραμματεία μας.  Αυτό ισχύει για κάθε ημέρα της εβδομάδας και Σάββατο και Κυριακή .

Εντέλλεστε οι εκδότες – οδηγοί- ελεγκτές κ.λ.π να ελέγχετε την πίσω όψη του κάθε πάσου για  50% ή 25%  έκπτωση αντίστοιχα .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ