ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2022

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

                 Το  Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ  Λάρισας  ενημερώνει το επιβατικό του κοινό, ότι από τη Δευτέρα 12  Σεπτεμβρίου 2022  εφαρμόζει τα χειμερινά δρομολόγια τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
 
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
00:45          (EXPRESS) 07:30**       (EXPRESS)
04:00*        (EXPRESS) 10:00           (EXPRESS)
10:00 Δ’      (EXPRESS) 13:00           (EXPRESS)
12:00          (EXPRESS) 15:30 Δ’       (EXPRESS)
15:00          (EXPRESS) 17:30 ***    (EXPRESS)
16:00**** (EXPRESS) 21:00           (EXPRESS)
18:00          (EXPRESS)
*: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ: ΔΙΩΡΟΦΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ
**: ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
***: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
****: ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 09:00
09:00 11:00
11:00 13:00
13:00 15:00
15:00 17:00
17:00 19:00
19:00 21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΡΔΙΚ. 06:30
06:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 07:00
06:30 08:10
06:45 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 08:45
08:15 09:15
08:45 10:00
09:30 11:30
11:00 13:30
12:00 14:30
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 15:00
14:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 15:30
14:30 16:30
15:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. 17:30
16:00 19:00
17:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 20:30
18:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.
20:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. 21:30
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. 22:00
ΒΡΥΟΤ.-ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΒΡΥΟΤ.-ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.
08:30 12:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 Μ.Μ. 06:00 Μ.ΔΟΜ.
06:45 Μ.ΔΟΜ. 08:30 Μ.Μ.
11:00 Μ.Μ. 10:00 Μ.Μ.
13:00 Μ.Μ. 13:15 Μ.ΔΟΜ.
14:00 Μ.ΔΟΜ. 14:00 Μ.ΔΟΜ.
15:00 Μ.Μ. 15:30 Μ.Μ.
18:00 Μ.ΔΟΜ. 17:00 Μ.Μ.
19:30 Μ.Μ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ.Μ
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ.Μ
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΛ. 06:30
07:15 08:00
09:30 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ)
12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) 12:00
13:30 ΒΕΛ. 15:15
15:00 17:15
18:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) 19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:45
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:15
 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00
13:30 16:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15
06:45 08:15
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 09:45
11:00 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ.
12:00 15:15
15:00 19:00
18:00 22:00
21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:50 ΒΡΥΟΤ. 06:15
06:20 ΕΡΓ.ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. 07:00
06:30 ΑΡ. ΒΡ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 08:30
07:00 ΒΡΥΟΤ.
09:00 ΒΡΥΟΤ. 09:30
10:00 ΒΡΥΟΤ. 10:30
11:30 ΒΡΥΟΤ. 12:00
12:30 14:30
13:30 ΕΡΓ.Κ.-ΒΡ.-ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
15:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. 15:20 Μ. ΤΥΡΝ.
16:00 ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. 16:30
18:00 ΒΡΥΟΤ. 18:30
19:30 ΒΡΥΟΤ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 20:15
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. 21:20 Μ. ΤΥΡΝ.
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. 21:50 Μ. ΤΥΡΝ.
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 Ν.Γ. 06:15 Ν.Γ.
07:15 Ν.Γ. 08:15 Ν.Γ.
10:00 ΙΤΕΑ-ΤΕΜΠΗ 10:45 Ν.Γ.
12:30 Ν.Γ. 14:00 Ν.Γ.
15:30 ΙΤΕΑ 17:00 Ν.Γ.
18:00 ΙΤΕΑ 18:45 Ν.Γ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Ν.Γ. 21:30 ΙΤΕΑ-ΕΥΑΓ.
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Ν.Γ. 22:00 ΙΤΕΑ-ΕΥΑΓ.
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. 07:50 ΠΛΑΤ.
07:00 ΧΑΛ. 08:00 ΛΑΡΙΣΑ
09:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. 09:30
12:45 ΓΛ.-ΝΑΜ. 14:00
13:15 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.
14:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. 15:00
16:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 16:45
19:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. 20:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 21:30
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 22:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:35 ΕΛΑΤ. 06:30 ΟΣΣΑ
06:30 ΕΛΑΤ. 08:00 ΟΣΣΑ
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.-ΚΥΨ. 09:30 ΟΣΣΑ
11:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 14:00 ΟΣΣΑ
13:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 15:00 ΟΣΣΑ
15:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 16:30 ΟΣΣΑ
18:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 22:00
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 22:30
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 05:30
06:45 06:45
09:00 09:00
11:00 11:00
13:00 13:00
14:30 14:30
15:30 15:30
17:30 17:30
19:30 19:30
21:00 21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 08:00 (ΑΠΟ ΚΟΙΛ.)
15:00 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
07:25 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
13:30 14:15 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.)
13:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) 15:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 07:30
12:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ  
07:15
12:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:30 06:45
08:00 07:45
14:00 08:15
14:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΥΤΣΑ ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:15
14:30 16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 08:00
13:00 15:00

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 07:30
09:00 09:30
11:00 11:30
13:00 13:30
15:00 15:30
15:30 ΕΛΑΣ. 16:30
16:00 20:30
18:00 ΕΛΑΣ. 21:30
20:00
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ.
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
09:30 Μ.Μ. 08:30 Μ.Μ.
13:00 Μ.Μ. 10:30 Μ.ΔΟΜ. – ΤΥΡ.
15:30 Μ.ΔΟΜ.-ΤΥΡ. 14:00 Μ.Μ.
18:00 Μ.Μ. – ΤΥΡΝ. 19:00 Μ.Μ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 ΒΕΛ. 08:00
11:00 10:00 ΒΕΛ.
13:30 ΒΕΛ. 13:30
15:00 16:45 ΒΕΛ.
18:00 18:45
21:00 21:45
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 09:15
13:30 16:00
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:45 07:45
08:45 09:45
13:30 14:30
15:00 16:00
19:30 20:30
 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
08:00 ΒΡ. 08:30
10:00 ΒΡ 10:30
13:30 ΒΡ. 14:30
16:00 ΒΡ. 16:30
19:30 ΒΡ. 20:00
21:00 21:20 Μ.ΤΥΡΝΑΒ.
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 ΙΤΕΑ 08:30 Ν.Γ.
14:00 ΙΤΕΑ 15:00 Ν.Γ.
18:00 Ν.Γ. 18:30 ΙΤΕΑ
21:00 Ν.Γ. 21:30 ΙΤΕΑ
 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
08:45
15:00 15:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. 08:00
09:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 09:30
14:30 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 15:00
18:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 18:30
21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 08:15 ΟΣΣΑ
13:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 14:15 ΟΣΣΑ
17:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 18:15 ΟΣΣΑ
21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 22:00
 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 08:15
14:30 16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 07:00
09:00 09:00
13:00 13:00
14:30 14:30
19:00 19:00
21:00 21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
   
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 07:30
09:00 09:30
11:00 11:30
13:00 13:30
15:00 15:30
15:30 ΕΛΑΣ. 16:30
16:00 20:30
18:00 ΕΛΑΣ. 21:30
20:00
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ.
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
09:30 Μ.Μ. 08:30 Μ.Μ.
13:00 Μ.Μ. 10:30 Μ.ΔΟΜ. – ΤΥΡ.
15:30 Μ.ΔΟΜ. – ΤΥΡ. 14:00 Μ.Μ.
18:00 Μ.Μ. – ΤΥΡ. 19:00 Μ.Μ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
09:30 10:15
11:00 13:30
13:30 ΒΕΛ. 16:45
16:00 18:45
18:00 21:45
21:00
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ
13:30 16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:45 07:45
12:30 13:30
19:30 20:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
08:00 ΒΡ. 08:30
10:00 ΒΡ 10:30
13:30 ΒΡ. 14:30
16:00 ΒΡ. 16:30
19:30 ΒΡ. 20:00
21:00 21:20 Μ.ΤΥΡΝΑΒ.
 

 

 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 ΙΤΕΑ 08:30 Ν.Γ.
14:00 ΙΤΕΑ 15:00 Ν.Γ.
18:00 Ν.Γ. 18:30 ΙΤΕΑ
21:00 Ν.Γ. 21:30 ΙΤΕΑ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 09:30
14:30 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 15:00
18:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 18:30
21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 08:15 ΟΣΣΑ
13:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 14:15 ΟΣΣΑ
17:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 18:15 ΟΣΣΑ
21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 22:00
 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
14:30 16:00
 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 07:00
09:00 09:00
13:00 13:00
14:30 14:30
19:00 19:00
21:00 21:00

 

 

 

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο :   2410 56.76.00

www.ktellarissas.gr

 

 

O Προέδρος του Δ.Σ

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ