ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 2022-23

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 2022-23

Προς

τους Εκδότες- τους Πράκτορες

και άπαν το Προσωπικό

Ενόψει της έναρξης της φετινής σχολικής χρονιάς 2022-2023 , σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 οι μαθητές μπορούν να διακινούνται από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους μέχρι το σχολείο τους ,χωρίς αποδεικτικό στοιχείο της μαθητικής τους ιδιότητας .
Από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 οφείλουν όλοι οι μαθητές να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται η διαδρομή στην οποία κινούνται ,μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.
Τέλος , από την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 οι μαθητές θα διακινούνται πλέον με Ειδικά Μαθητικά Δελτία . Μαθητής που στερείται του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου ,πληρώνει ολόκληρο εισιτήριο .

Κοιν/ση
-Α΄Βθμια Εκπαίδευση
-Β΄Βθμια Εκπαίδευση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ