ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε 55286/31/Β/03/27

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ΄αριθ : 301 / 14-10-2022  συνεδρίαση του  και  σύμφωνα με το Νόμο  και το Kαταστατικό , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΄ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  Κ.Τ.Ε.Λ  ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ΄ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση , στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της έδρας της  Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε , την  Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 10.00΄.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1) Αγορά 1 καινούργιου Λεωφορείου 50 θέσεων.

2) Πώληση 1  Διωρόφου Λεωφορείου .

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ