ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/12/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/12/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55286/31/Β/03/27
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ΄αριθ : 302 /21-11-2022 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας ΄ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ΄ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων της έδρας της Κ.Τ.Ε.Λ Α.Ε, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.00΄.

 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1) Προϋπολογισμός έτους 2023.

2)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ,για αποπληρωμή δανείου Σταθμού και προκαταβολή δόσης στην Piraeus Leasing για την αγορά Λεωφορείου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ