Εγκαταστάσεις

ΕγκαταστάσειςΟι κύριες εγκταταστάσεις του Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας βρίσκονται Γεωργιάδου και Ολύμπου γωνία στη Λάρισα.
Πιο κάτω φαίνεται ένα σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και ένα σχεδιάγραμμα των γραφείων Διοίκησης.

Κύριες Εγκασταστάσεις

Γραφεία Διοίκησης (1ος όροφος)