Δρομολόγια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
01:00  07:30**
(EXPRESS)
04:00*
(EXPRESS)
10:00
(EXPRESS)
10:00 Δ’ (EXPRESS) 13:00
(EXPRESS)
12:00 (EXPRESS) 15:30 Δ’
(EXPRESS)
15:00 (EXPRESS) 17:30***
(EXPRESS)
16:00**** (EXPRESS) 21:00
18:00 (EXPRESS)

*: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ

**: ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

***: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

****: ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δ’: ΔΙΩΡΟΦΟ ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 09:00
09:00 11:00
11:00 13:00
13:00 15:00
15:00 17:00
17:00 19:00
19:00 21:00

 

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 05:30 07:00 07:00
06:45 06:45 09:00 09:00
09:00 09:00 13:00 13:00
11:00 11:00 14:30 14:30
13:00 13:00 19:00 19:00
14:30 14:30 21:00 21:00
15:30 15:30
17:30 17:30
19:30 19:30
21:00 21:00

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΡΔ. 06:30 07:00 07:30 07:00 07:30
06:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 07:00 09:00 09:30 09:00 09:30
06:30 08:10 11:00 11:30 11:00 11:30
06:45 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 08:45 13:00 13:30 13:00 13:30
08:15 09:15 15:00 15:30 15:00 15:30
08:45 10:00 15:30 ΕΛΑΣ. 16:30 15:30 ΕΛΑΣ. 16:30
09:30 11:30 16:00 20:30 16:00 20:30
11:00 13:30
18:00
ΕΛΑΣ
21:30 18:00 ΕΛΑΣ. 21:30
12:00 14:30 20:00 20:00
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 15:00 21:00 Μ.
ΑΜΠΕΛ.
21:00 Μ.
ΑΜΠΕΛ.
14:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. 15:30
14:30 16:30 
15:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. 17:30
16:00 19:00
17:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 20:30
18:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.
20:00
ΤΡΙΤΗ
– ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ
– ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. 22:00
ΒΡΥΟΤ.-ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝΑΒΟΣ: 08:30

ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΒΡΥΟΤ.-ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.: 12:30

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 Μ.Μ. 06:00
Μ. ΔΟΜ.
09:30
Μ.Μ
08:30
Μ.Μ.
09:30
Μ.Μ
08:30
Μ.Μ.
06:45
Μ.ΔΟΜ.
08:30 Μ.Μ. 13:00
Μ.Μ.
10:30
Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ.
13:00
Μ.Μ.
10:30
Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ.
11:00
Μ.Μ.
10:00 Μ.Μ. 15:30
Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ.
14:00
Μ.Μ.
15:30
Μ. ΔΟΜ. – ΤΥΡΝ.
14:00
Μ.Μ.
13:00
Μ.Μ.
13:15
Μ. ΔΟΜ.
18:00
Μ.Μ. – ΤΥΡΝ.
19:00
Μ.Μ.
18:00
Μ.Μ. – ΤΥΡΝ.
19:00
Μ.Μ.
14:00 Μ.ΔΟΜ. 14:00
Μ.ΔΟΜ.
15:00
Μ.Μ.
15:30
Μ.Μ.
18:00 Μ.ΔΟΜ. 17:00
Μ.Μ.
19:30 Μ.Μ
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ.Μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30
Μ.Μ.
ΛΑΡΙΣΑ –
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ: 05:30
13:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.)
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ
– ΛΑΡΙΣΑ: 07:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) – 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  08:45

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΕΛΑΣΣΟΝΑ:  15:15

ΚΥΡΙΑΚΗ:

ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  16:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΑΣΣΟΝΑ:  19:15

 

 

ΑΓΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΛ. 06:30 07:15 ΒΕΛ. 08:00 09:30 10:15
07:15 08:00 11:00 10:00 11:00 13:30
09:30 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) 13:30 ΒΕΛ. 13:30 13:30 ΒΕΛ. 16:45
12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) 12:00 15:00 16:45 16:00 18:45
13:30 ΒΕΛ. 15:15 18:00 18:45 18:00 21:45
15:00 17:15 21:00 21:45 21:00
18:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) 19:00

ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00
21:45
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:15
ΕΛΑΦΟ – ΣΚΛΗΘΡΟ
ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 05:00 – 13:30
ΑΓΙΑ – ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 06:40 – 13:50

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΕΛΙΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00 07:15 09:15 13:30 16:00
13:30 16:15 13:30 16:00

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15 06:45 07:45 06:45 07:45
06:45 08:15 08:45 09:45 12:30 13:30
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 09:45 13:30 14:30 19:30 20:30
11:00 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 15:00 16:00
12:00 15:15 19:30 20:30
15:00 19:00
18:00 22:00
21:00

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:50 ΒΡΥΟΤ. 06:15 08:00
ΒΡ.
08:30 08:00
ΒΡ.
08:30
06:20 ΕΡΓ.ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. 07:00 10:00
ΒΡ.
10:30 10:00
ΒΡ.
10:30
06:30 ΑΡΙΣ. ΒΡΥΟΤ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 08:30 13:30
ΒΡ.
14:30 13:30
ΒΡ.
14:30
07:00 ΒΡΥΟΤ. 09:30 16:00
ΒΡ.
16:30 16:00
ΒΡ.
16:30
09:00 ΒΡΥΟΤ. 10:30 19:30
ΒΡ.
20:00 19:30
ΒΡ.
20:00
10:00 ΒΡΥΟΤ. 12:00 21:00 21:20
Μ. ΤΥΡΝΑΒ.
21:00 21:20
Μ. ΤΥΡΝΑΒ.
11:30 ΒΡΥΟΤ. 14:30
12:30 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
13:30 ΕΡΓ.ΚΑΤ.-ΒΡΥΟΤ.-ΡΟΔ.-ΔΕΛ. 15:20 Μ.ΤΥΡΝ.
15:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. 16:30
16:00 ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. 18:30
18:00 ΒΡΥΟΤ. 20:15
19:30 ΒΡΥΟΤ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. 21:20 Μ. ΤΥΡΝ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. 21:50 Μ. ΤΥΡΝ.


ΓΟΝΝΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45
Ν.Γ.
06:15
Ν.Γ.
07:15 ΙΤΕΑ 08:30 Ν.Γ. 07:15 ΙΤΕΑ 08:30
Ν.Γ.
07:15 Ν.Γ. 08:15
Ν.Γ.
14:00
ΙΤΕΑ
15:00
Ν.Γ.
14:00
ΙΤΕΑ
15:00
Ν.Γ.
10:00
ΙΤΕΑ-ΤΕΜΠΗ
11:00
Ν.Γ.
18:00 Ν.Γ. 18:30 ΙΤΕΑ 18:00 Ν.Γ. 18:30
ΙΤΕΑ
12:30 Ν.Γ. 14:00
Ν.Γ.
21:00 Ν.Γ. 21:30 ΙΤΕΑ 21:00 Ν.Γ. 21:30 ΙΤΕΑ
15:30 ΙΤΕΑ 17:00
Ν.Γ.
18:00
ΙΤΕΑ
18:45
Ν.Γ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00
Ν.Γ.
21:30
ΙΤΕΑ-ΕΥΑΓ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30
Ν.Γ.
22:00
ΙΤΕΑ-ΕΥΑΓ.
ΛΑΡΙΣΑ –
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ: 06:00 – 12:30
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ –
ΛΑΡΙΣΑ: 07:30
ΛΑΡΙΣΑ –
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ: 07:15 – 12:30

 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50
ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.
07:50
ΠΛΑΤ.
07:30
ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.
08:00 09:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 09:30
07:00 ΧΑΛ.
08:00 ΛΑΡ. 09:00
ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ.
09:30 14:30 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 15:00
09:00
ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.
09:30 14:30 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 15:00 18:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 18:30
12:45 ΓΛ.-ΝΑΜ.
14:00 18:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. 18:30 21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 21:30
13:15 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.
15:00 21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 21:30
14:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. 16:45
16:00
ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ.
20:00
19:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00
ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ.
21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. 22:00

ΣΥΚΟΥΡΙΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ – ΟΣΣΑ -ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ -ΟΣΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ- ΟΣΣΑ – ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ -ΟΣΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ- ΟΣΣΑ – ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ -ΟΣΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ
05:35 ΕΛΑΤ. 06:30 ΟΣΣΑ 07:15 ΟΣΣΑ
-ΕΛΑΤ.
08:15 ΟΣΣΑ 07:15 ΟΣΣΑ
– ΕΛΑΤ.
08:15 ΟΣΣΑ
06:30
ΕΛΑΤ.
08:00 ΟΣΣΑ 13:00 ΟΣΣΑ
-ΕΛΑΤ.
14:15 ΟΣΣΑ 13:00
ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.
14:15 ΟΣΣΑ
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.-ΚΥΨ. 09:30 ΟΣΣΑ 17:00 ΟΣΣΑ
-ΕΛΑΤ.
18:15 ΟΣΣΑ 17:00 ΟΣΣΑ
– ΕΛΑΤ.
18:15 ΟΣΣΑ
11:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 14:00
ΟΣΣΑ
21:00 ΟΣΣΑ
-ΕΛΑΤ.
22:00 21:00 ΟΣΣΑ
-ΕΛΑΤ.
22:00
13:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 15:00 ΟΣΣΑ
15:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 16:30
ΟΣΣΑ
18:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. 19:00 ΟΣΣΑ
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΟΣΣΑ
– ΕΛΑΤ.
22:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΟΣΣΑ
– ΕΛΑΤ.
22:30

ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:15 07:00 08:15 14:30 16:00
14:30 16:00 14:30 16:00 

ΔΕΝΔΡΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
07:25 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
13:30 14:15 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 08:00 (ΑΠΟ ΚΟΙΛ.)
15:00 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ)

ΚΟΥΛΟΥΡΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:30 06:45 08:45
08:00 07:45 15:00 15:15
14:00 08:15
14:15

ΡΑΨΑΝΗ – ΠΥΡΓΕΤΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 08:00
13:00 15:00