Έκτακτα Δρομολόγια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
12:00΄ 17:30΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 11:00
15:00 17:00

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:45 06:45 06:45 06:45
09:00 09:00 09:00 09:00
13:00 13:00 13:00 13:00
14:30 14:30 14:30 14:30
17:30 17:30 17:30
19:00 19:00 19:00

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΡΔΙΚ.) 07:00 08:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 08:30 09:00 09:30
06:00(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 08:00 09:00 09:30 13:00 13:30
06:30 08:30 14:00 14:30 17:00 17:30
06:45(ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.) 09:30 17:00 17:30
07:30 11:30
09:00 13:30
11:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 14:30
13:00(ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 15:00
14:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 15:30
15:00 16:30
16:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 17:30
17:00 19:00
18:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 21:00
20:30

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 09:00 12:00 (Μ.Μ) 09:00 (Μ.Μ) 12:00 (Μ.Μ) 09:00 (Μ.Μ)
06:45 (Μ.ΔΟΜ.) 13:15 (Μ.ΔΟΜ.) 18:00(Μ.Μ) 14:30 (Μ.Μ) 18:00 (Μ.Μ) 14:30 (Μ.Μ)
13:00 14:00 (Μ.ΔΟΜ.)
18:00 (Μ.Μ) 15:30

 

ΑΓΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 06:30 08:30 09:15 09:30 10:15
07:15 08:00 14:30 16:00 14:30 16:00
12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒ) 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒ)
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 15:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒ)
15:00 17:00
20:30 21:15

 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00
13:30 16:15

 

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15 08:00 09:00 08:45 09:45
06:30 08:30 15:00 16:00 15:00 16:00
12:00 14:15 (Μ. ΥΠΕΡ.)
15:00 15:15
20:30 21:30

 

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:15(ΒΡΥΟΤ.) 06:45 08:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 08:20 10:00 10:30
06:30 (ΑΡΙΣΤ.-ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ) 08:30 10:00 10:30 13:30 14:30
09:00 (ΒΡΥΟΤ.) 09:30 13:30 14:30 16:00 16:30
11:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 11:20 16:00 16:30
12:30 14:30
13:30 (ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΡΟΔ. ΔΕΛ.) 14:50
14:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) (ΒΡΥΟΤ) 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
16:00 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 16:20
18:30 (ΑΜΠΕΛ-ΤΥΡΝ) 18:50
20:30 (ΒΡΥΟΤ.) 21:00

 

ΓΟΝΝΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 (Ν.Γ.) 06:15 (Ν.Γ.) 08:00 (ΤΕΜΠΗ) 08:45 (Ν.Γ) 08:45 (ΤΕΜΠΗ) 09:30 (Ν.Γ)
07:15 (Ν.Γ.) 08:15 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ) 14:30 (ΤΕΜΠΗ) 14:00 (Ν.Γ) 14:30 (ΤΕΜΠΗ)
12:30 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ.)
15:30 (ΤΕΜΠΗ) 17:00 (Ν.Γ.)
20:30 (Ν.Γ.) 21:00 (Ν.Γ.)

 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ

 

<

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50 (ΠΛΑΤ. -ΧΑΛΚ.) 07:50 (ΠΛΑΤ.) 10:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) 10:45 10:00 (ΠΛΑΤ-ΓΛΑΥΚΗ-ΧΑΛΚΗ) 10:45
07:00 (ΧΑΛΚ.) 08:00 (ΛΑΡΙΣΑ) 14:30 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) 15:00 14:30 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚΗ-ΓΛΑΥΚΗ) 15:00
11:00 (ΠΛΑΤ-ΧΑΛΚ.) 11:30
12:45 ( ΓΛΑΥ. -ΝΑΜ.) 14:00
13:15 (ΠΛΑΤ. -ΧΑΛΚ.) 15:00
14:30 (ΠΛΑΤ. -ΧΑΛΚ.) 16:45
16:00 (ΠΛΑΤ. -ΓΛΑΥΚ. – ΧΑΛΚ.) 21:00
20:30(ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ. – ΓΛΑΥΚ.)

 

ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:35 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 06:30 (ΟΣΣΑ) 08:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 09:15 (ΟΣΣΑ) 09:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 10:15 (ΟΣΣΑ)
06:30 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:00 (ΟΣΣΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:15 (ΟΣΣΑ) 13:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:15 (ΟΣΣΑ)
07:15 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨ.) 09:30 (ΟΣΣΑ)
12:00 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ)
13:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:00 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 16:30 (ΟΣΣΑ)
20:30 (ΟΣΣΑ ΕΛΑΤΕΙΑ) 21:30
0