Δρομολόγια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΚΥΡΙΑΚΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
04:00 *       (EXPRESS) 09:00         (EXPRESS)
09:00 Δ**   (EXPRESS) 12:00         (EXPRESS)
12:00 Δ       (EXPRESS) 15:30 Δ**  (EXPRESS)
15:00 Δ***  (EXPRESS) 17:30 Δ      (EXPRESS)
18:00           (EXPRESS) 20:30 Δ*** (EXPRESS)

Δ : ΔΙΩΡΟΦΟ         * : ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ         Δ** : ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ        Δ*** : ΜΟΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 (EXPRESS) 09:00 (EXPRESS)
12:00 (EXPRESS) 15:30 (EXPRESS)
15:00 (EXPRESS) 20:30 (EXPRESS)
18:00 (EXPRESS)

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 09:00
09:00 11:00
11:00 13:00
13:00 15:00
15:00 17:00
17:00 19:00
19:00 21:00

 

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 05:30 07:00 07:00
06:45 06:45 09:00 09:00
09:00 09:00 13:00 13:00
11:00 11:00 14:30 14:30
13:00 13:00 19:00 19:00
14:30 14:30 21:00 21:00
15:30 15:30
17:30 17:30
19:30 19:30
21:00 21:00

 

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ 06:30 07:00 07:30 07:00 07:30
06:00 ( ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ)4 07:00 09:00 09:30 09:00 09:30
06:30 11:00 11:30 11:00 11:30
06:45 ΕΛΑΣ Μ.ΔΟΜ. 13:00 13:30 13:00 13:30
08:15 08:10 15:00 15:30 15:00 15:30
08:45 08:45 17:00 17:30 17:00 17:30
09:30 09:15 18:00 ΕΛΑΣ. 20:30 18:00 ΕΛΑΣ. 20:30
11:00 10:00 20:00 21:30 20:00 21:30
12:00 11:30 21:00 (ΜΕΣΩ ΑΜΠΕΛΩΝΑ) 21:00 (ΜΕΣΩ ΑΜΠΕΛΩΝΑ)
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 13:30
14:00 ΕΛΑΣ. Μ.ΔΟΜ. 14:30
14:30 15:00
15:00 Μ.ΑΜΠΕΛ. 15:30
16:00 16:30
17:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 17:30
18:00 ΕΛΑΣ. Μ.ΔΟΜ. 19:00
20:00 20:30
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ.ΑΜΠΕΛ. 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ.ΑΜΠΕΛ. 22:00

 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 Μ.Μ. 06:00 Μ. ΔΟΜ. 09:30 Μ.Μ 08:30 Μ.Μ. 09:30 Μ.Μ. 08:30 Μ.Μ.
06:45 Μ. ΔΟΜ. 08:30 13:00 Μ.Μ. 10:30 Μ.ΔΟΜ. 13:00 Μ .Μ. 10:30 Μ.ΔΟΜ.
11:00 Μ.Μ. 10:00 15:30 Μ.ΔΟΜ. 14:00 Μ.Μ. 15:30 Μ.ΔΟΜ. 14:00 Μ.Μ.
13:00 Μ.Μ. 13:15 Μ. ΔΟΜ. 18:00 Μ.Μ. 19:00 Μ.Μ. 18:00 Μ.Μ.  19:00 Μ.Μ.
14:00 Μ. ΔΟΜ. 14:00 Μ. ΔΟΜ.
15:00 Μ.Μ. 15:30
18:00 Μ. ΔΟΜ. 17:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 Μ.Μ. 19:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 Μ.Μ. 19:30

 

ΑΓΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 06:30 07:15 ΒΕΛ 08:00 09:30 10:15
07:15 08:00 11:00 10:00 ΒΕΛ 11:00 13:30
09:30 09:00 (ΑΕΤ-ΑΝΑΒ) 13:30 ΒΕΛ 13:30 13:30 ΒΕΛ 16:45
12:00 (ΑΕΤ-ΑΝΑΒ ) 12:00 15:00 16:45 ΒΕΛ 16:00 18:45
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 15:15 18:00 18:45 18:00
15:00 17:15 21:00 21:45
18:00 (ΑΕΤ-ΑΝΑΒ ) 19:00
 ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 21:45
 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 22:15

 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00 07:15 09:15 13:30 16:00
13:30 16:15 13:30 16:00

 

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15  06:45 07:45 06:45 07:45
06:45 08:15  08:45 09:45 10:00 11:00
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. 09:45  10:30 11:30 13:00 14:00
11:00 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ.  15:00 16:00 17:00 18:00
12:00 15:15  19:30 20:30
15:00 19:00
18:00 22:00
21:00

 

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:50 ΒΡΥΟΤ

06:20 ΕΡΓ. ΚΑΤ . ΒΡΥΟΤ

06:15

07:00

08:00 ΒΡΥΟΤ. 08:30 08:00  ΒΡΥΟΤ. 08:30
06:30 (ΑΡΙΣΤΕΑ)ΒΡΥΟΤ  ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ 08:30 10:00 ΒΡΥΟΤ. 10:30 10:00 ΒΡΥΟΤ. 10:30
07:00 ΒΡΥΟΤ 13:30 ΒΡΥΟΤ. 14:00 13:30 ΒΡΥΟΤ. 14:00
09:00 ΒΡΥΟΤ 09:30 16:00 ΒΡΥΟΤ. 16:30 16:00 ΒΡΥΟΤ. 16:30
10:00 ΒΡΥΟΤ 10:30 19:30 ΒΡΥΟΤ. 20:00 19:30 ΒΡΥΟΤ. 20:00
11:30 ΒΡΥΟΤ 12:00 21:00 21:20 (Μ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ) 21:00 21:20 (Μ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ)
12:30 14:30
13:30 (ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙ 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
15:00 ΒΡΥΟΤ 15:20  Μ. ΤΥΡΝ.
16:00 ΒΡΥΟΤ 16:30
18:00 ΒΡΥΟΤ 18:30
19:30 ΒΡΥΟΤ (ΡΟΔΙΑ-ΔΕΛΕΡΙΑ) 20:15
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΒΡΥΟΤ 21:20 Μ. ΤΥΡΝ.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 ΒΡΥΟΤ 21:50 Μ. ΤΥΡΝ.

 

ΓΟΝΝΟΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 (Ν.Γ.) 06:15 (Ν.Γ.) 07:15 ΙΤΕΑ 08:30 ΑΠΟ ΚΟΥΛ. 08:30 ΙΤΕΑ 09:30 (Ν.Γ.)
07:15 (Ν.Γ.) 08:15 (Ν.Γ.) 09:00 (Ν.Γ.) 09:30 (Ν.Γ.) 14:00 ΙΤΕΑ 15:00 (Ν.Γ.)
10:00 (ΙΤΕΑ – ΤΕΜΠΗ) 10:45 (Ν.Γ.) 14:00 ΙΤΕΑ 15:00 (Ν.Γ.) 18:00 (Ν.Γ.) 18:30 ΙΤΕΑ
12:30 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ.) 18:00 (Ν.Γ.) 18:30 (Ν.Γ.)
15:30 (ΙΤΕΑ) 17:00 (Ν.Γ.) 20:30 (Ν.Γ.) 21:00 (Ν.Γ.)
18:00 (ΙΤΕΑ) 18:45 (Ν.Γ.)
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (Ν.Γ.) 21:30 (ΙΤΕΑ – ΕΥΑΓ.)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (Ν.Γ.) 22:00 (ΙΤΕΑ – ΕΥΑΓ.)

 

ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ – ΧΑΛΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50 (ΠΛΑΤ. – ΧΑΛΚ.) 07:50 (ΠΛΑΤΥΚ.) 07:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 08:00 09:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) 09:45
07:00 (ΧΑΛΚ.) 08:00 (ΛΑΡΙΣΑ) 09:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) 09:45 14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 15:15
09:00 (ΠΛΑΤ. – ΧΑΛΚ.) 09:30 14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 15:15 18:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) 18:45
12:45 (ΓΛΑΥ.-ΝΑΜ) 14:00 18:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) 18:45
13:15 (ΠΛΑΤ. – ΧΑΛΚ.) 20:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 21:00
14:30 (ΠΛΑΤ. – ΧΑΛΚ.) 15:00
16:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥ.-ΧΑΛΚ.) 16:45
19:30 (ΠΛΑΤ. – ΧΑΛΚ.) 20:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.ΓΛΑΥΚ) 21:30
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.ΓΛΑΥΚ) 22:00

ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΟΣΣΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΛΑΡΙΣΑ – ΟΣΣΑ -ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ -ΟΣΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ- ΟΣΣΑ – ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ -ΟΣΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ- ΟΣΣΑ – ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ -ΟΣΣΑ – ΛΑΡΙΣΑ
05:35 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 06:30 (ΟΣΣΑ) 07:15 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:15 (ΟΣΣΑ) 08:15 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 09:15 (ΟΣΣΑ)
06:30 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:00 (ΟΣΣΑ) 13:00 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:15 (ΟΣΣΑ) 13:00 (ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:15 (ΟΣΣΑ)
7:15 (ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤΕΙΑ-ΚΥΨ.) 09:30 (ΟΣΣΑ) 17:00 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 18:15 (ΟΣΣΑ) 17:00 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 18:15 (ΟΣΣΑ)
11:30 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ)
13:30 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:00 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 16:30 (ΟΣΣΑ)
18:00 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 19:00
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
21:00 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 22:00
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:30 (ΟΣΣΑ – ΕΛΑΤΕΙΑ) 22:30