Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία και πράξεις της εταιρίας

1. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2012
2. Ισολογισμός χρήσης 2012
3. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2013
4. Ισολογισμός χρήσης 2013 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2014
6. Ισολογισμός χρήσης 2014 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2015
8. Ισολογισμός χρήσης 2015 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9.Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2016
10. Έκτακτη Γενική Συνέλευση
11. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή αρχαιρεσιών
12. Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση 2017
13. Ισολογισμός χρήσης 2016 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14. Ισολογισμός 31/12/2016, εκμετάλλευση σταθμού ΚΤΕΛ ΙΚΕ
15. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017
16. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2018
17. Ισολογισμός χρήσης 2017 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18. Ισολογισμός χρήσης 2017, εκμετάλλευση σταθμού ΚΤΕΛ ΙΚΕ
19. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 11 12 2018
20. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2019
21. Ισολογισμός χρήσης 2018 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
22. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31 03 2020
23. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09 07 2020
24. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 09 07 2020
25. Ισολογισμός χρήσης 2019 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
26. COVID - 19 ΕΣΠΑ 2014 - 2020
27. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών
28. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07 09 2021
29. Ισολογισμός χρήσης 2020 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
30. Ισολογισμός χρήσης 2021 για την ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
31. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 12 07 2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ