Προφίλ

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων) είναι ιδιότυπες μεταφορικές επιχειρήσεις, και εξυπηρετούν όλες τις δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές της χώρας μας.

Τα Κ.Τ.Ε.Λ. (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων) είναι ιδιότυπες μεταφορικές επιχειρήσεις, και εξυπηρετούν όλες τις δημόσιες τακτικές οδικές μεταφορές της χώρας μας.

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. του Νομού Λάρισας έχει έδρα την Λάρισα (Γεωργιάδου και Ολύμπου 1) και δρομολογεί λεωφορεία σε όλο τον νομό Λάρισας καθώς επίσης και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Κατερίνη και Ιωάννινα.

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας ανανέωσε και επέκτεινε το στόλο του το 2004, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτει 118 νέου τύπου λεωφορεία, από τα οποία τα τέσσερα (4) είναι Διώροφα.

Παράλληλα και με άδεια από τον ΕΟΤ, έχει ιδρύσει γραφείο Γενικού Τουρισμού για την διενέργεια εκτάκτων γραμμών (εκδρομές, ναυλώσεις λεωφορείων) διαθέτοντας δέκα (10) πολυτελέστατα Τουριστικά Λεωφορεία.

Το διοικητικό συμβούλιο

Η επιχείρηση με διακριτικό τίτλο "ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε." είναι μία πολυμετοχική ανώνυμη εταιρία και διοικείται από το συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με τον νόμο ν.2190/1920, με διάρκεια θητείας τα 4 χρόνια.

Παρακάτω εμφανίζεται το σημερινό διοικητικό συμβούλιο.

Πρόεδρος

Βασίλειος Μανδηλάς

Διευθύνων Σύμβουλος

Ευάγγελος Δαμαλάς

Αντιπρόεδρος

Θεόδωρος Γούπος

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Κων/νος Καισόπουλος

Ειδικό Μέλος

Ευάγγελος Καραγιάννης

Η διοικητική δομή

Το οργανόγραμμα της διοικητικής διαχείρισης του Κ.Τ.Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ είναι το πιο κάτω: